Contact

Date contact:
– adresă: loc. Iaşi, str. Sf. Sava, nr. 19, CP 700073, jud. Iaşi
– tel. 0372.118.569, 0232.231.540, 0232.231.544, 0232.232.350,
– fax 0372.118.569,
– email djst.iasi@mts.ro

Hotel Sport:
– Iasi, str. Sf. Lazar, nr.76, CP 700049
– tel./fax: 0232.232.800

Functionari responsabili cu aplicarea Legii nr. 544/2001:
– Compartiment sport: Alexandru Cișman
– Compartiment tineret-tabere: Ionela Boșoteanu