Lege 544/2001

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013 REALIZATOR: COMPANIA...