Lege 350/2005

LEGE Nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Text în vigoare începând cu data de...