Legislatie

Legea 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului

Legea 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului

Text în vigoare începând cu data de 29 septembrie 2014 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative... 

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Text în vigoare începând cu data de 15 februarie 2013 REALIZATOR: COMPANIA... 

HOTĂRÂRE Nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului Text în vigoare începând cu data de 9 august 2013 REALIZATOR: COMPANIA DE... 

LEGE Nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Text în vigoare începând cu data de... 

Hotarare nr. 1307 din 4 noiembrie 2009 pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2009

Hotarare nr. 1307 din 4 noiembrie 2009 pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2009

Hotarare nr. 1307 din 4 noiembrie 2009 pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2009, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006... 

Legea nr. 4 – 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Legea nr. 4 – 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. – In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) competitie sportiva –... 

LEGE nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

LEGE nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale SECTIUNEA 1 Scop Art. 1. – Prezenta lege are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea... 

LEGEA Nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

LEGEA Nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1161 din 8 decembrie 2004 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ART. 1 (1) Comisia Nationala de Disciplina Sportiva, denumita in continuare... 

ORDONANTA nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii

ORDONANTA nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii

In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite... 

Legea educatiei fizice si sportului – Legea nr.69 din 28 aprilie 2000

Legea educatiei fizice si sportului – Legea nr.69 din 28 aprilie 2000

LEGE nr.69 din 28 aprilie 2000 Legea educatiei fizice si sportului Textul actului publicat in M.Of. nr. 200/9 mai. 2000 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. TITLUL I Dispozitii generale Art. 1....