Anunț Concursul Local de Proiecte 2017

Anunț Concursul Local de Proiecte 2017

Mnisterul Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași organizează în prioada 15 mai – 01 noiembrie 2017  Concursul Local de Proiecte
Tema concursului este „Stimularea implicării tinerilor la viața societății “
Priorități:

  1.  Cultură și educație nonformlă
  2.  Sănătate, sport și voluntariat
  3.  Participare și voluntariat
  4.  Muncă și antreprenoriat

Pe lângă cele patru domenii de intervenţie din Strategie, se vor avea în vedere şi elemente privind contribuţia acesteia la incluziunea socială a tinerilor.
Program
Depunerea dosarelor de concurs: 15 mai – 06 iunie 2017 la adresele: Strada Sf. Sava, nr. 19 și Strada Octav Botez nr. 2A între orele 830 -16 00.
Etapa de verificare administrativă și a eligibilității : 07 – 12 iunie 2017
Afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității : 12 iunie 2017 – Sediul din Strada Octav Botez nr. 2A
Depunerea modificărilor și a completărilor : 13 – 19 iunie 2017 (Strada Sf. Sava, nr. 19 și Strada Octav Botez nr. 2A între orele 830 -16 00).
Reverficarea documentelor dupa modificari si completari : 20 – 21 iunie 2017
Afișarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări:
21 iunie 2017 – Sediul din Strada Octav Botez nr. 2A
Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj : 22 -27 iunie 2017
Afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj : 28 iunie 2017 – Sediul din Strada Octav Botez nr. 2A
Depunera contestațiilor 28 – 30 iunie 2017 – Sediul MTS, Sector 2, Str. Vasile Conta, nr.16, Registratură
Analiza contestațiilor : 03 – 05 iulie 2017 – Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului
Afișarea rezultatelor la contestații : 06 iulie 2017 – la sediul MTS
Afișarea rezultatelor finale ale concursului : 07 iulie 2017- Strada Octav Botez, nr. 2A
Perioada de derulare a proiectelor de tineret : 17 iulie – 01 noiembrie 2017
Metodologia se regăsește pe pagina www.mts.ro, http://www.dsjiasi.ro/noulsite/
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt asociaţiile şi fundaţiile care funcționează în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, care au sediul social/filială, în judeţul în care se organizează concursul local de proiecte.
Bugetul alocat Concursului local de proiecte 2017 la nivelul DJST Iasi este de 49.264 lei. Bugetul maxim pentru un proiect finanțat este de 8000 ron.
Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la nr de telefon: 0332802714 sau pe adresa de email: dtj_iasi@yahoo.com.

METODOLOGIE CNPT, CNPS,CLP 2017.doc

Metodologie CNPT, CNPS, CLP 2017.pdf

Comments are closed.