Concurs Local de proiecte 2016

CLP 2016 REZULTATE FINALE

Tema Concursului:
Stimularea implicării tinerilor la viața societății.
Obiectivele concursurilor:
• Îmbunătățirea ofertei de educație non-formală;
• Stimularea interesului tinerilor și studenților de a participa la activități de educație non-formală;
• Direcționarea educației non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluși social, asigurarea menținerii sau restabilirii accesului la educația formală în paralel cu o reală promovare a învățării non-formale și informale și a recunoașterii competențelor dobândite;
• Creșterea gradului de participare a tinerilor și studenților la viața comunității, sub toate aspectele ei, sociale, educaționale, culturale, economice, de sănătate;
• creșterea gradului de participare a tinerilor și studenților la vot;
• creșterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanta implicării în activități de voluntariat;
• Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri și studenți.
Priorități:
Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunități reduse (tineri cu dizabilități, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care aparțin etniei romă, tineri care aparțin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), tineri imigranți etc.).
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înființate legal și cu sediul în România, astfel:
• asociații, fundații și federații, constituite și care funcționează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare;
• Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.

Calendarul de desfășurare a Concursului:

Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie – 13 noiembrie 2016
Depunerea proiectelor: 17 mai – 17 iunie 2016, între orele 800 – 1530 (cu excepția zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST IAȘI din Iași, Strada Sava nr. 19 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST IASI, prin poștă, înregistrate după data de 17 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST IASI după data de 17 iunie 2016, ora 16.00);
– etapa de analiză administrativă:17 – 21 iunie 2016;
– afișarea rezultatelor etapei de analiză administrativă: 22 iunie 2016;
– clarificări și completări: 23 – 29 iunie 2016;
-verificarea clarificărilor și completărilor depuse: 30 iunie – 01iulie 2016;
– afișarea rezultatelor etapei administrative: 01iulie 2016;
– evaluarea pe bază de punctaj: 01 – 05 iulie 2016;
– afișarea rezultatelor: 06 iulie 2016;
– depunerea contestațiilor: 07 – 08 iulie 2016;
– analiza contestațiilor și afișarea acestora: 11-14 iulie 2016;
– afișarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST IASI este de 57.300 lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 lei alocați pentru activități de formare pentru membrii organizației și voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizațională (alungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei).
Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obține de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului și pe site-ul direcției http://www.dsjiasi.ro/noulsite/, http://www.djt-iasi.ro/.
Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2016 se pot solicita la adresa de mail djst.iasi@mts.ro.

Ordin 417 MTS transmis de MO

ANEXE_LA_METODOLOGIA_CLP

Comments are closed.